fbpx

Hoe werkt het

Hoe gaat dit in zijn werk?

Hoe krijg je gedesinfecteerd water?

Om Anolyte te produceren is er water, puur zout, electriciteit en een Leaulyte unit nodig.
Het zout kan natriumchloride (NaCl) of kaliumchloride (KCl) zijn.
Dit zout dient wel iodine vrij te zijn.
Kaliumchloride gebruikt men vooral in de hydrocultuur omdat dit zout onschadelijk is voor de plantenwortels.
In de industriële en agrarische segmenten wordt natriumchloride als zout toegepast.
Het zout wordt in een vat gedaan welke is voorzien van onder andere een toevoer.

Dit zout wordt aangezogen door middel van een venturie of zoutpomp en vermengt zich met het water die de unit voedt.
Het gezouten water stroomt door de reactorkern welke is voorzien van twee kamers. Deze kamers worden gesplitst door een keramisch membraan.
De ene kamer is voorzien van een anode, welke positief geladen is. De andere kamer is voorzien van een kathode, welke negatief geladen is.
De positief geladen ionen, zoals natrium of kalium, zullen als een soort magneet aangetrokken worden door de kathode.
De negatief geladen chloride wordt aangetrokken door de anode in de andere kamer.
Wanneer deze ionen eenmaal in de kamer zijn en reageren met de aanwezige ionen van het water kunnen deze niet meer door het diafragma.
Alleen niet geladen deeltjes kunnen door het keramisch diafragma migreren naar de andere kamer.
Eenmaal gereageerd met ionen uit het water kunnen deze oplossingen niet meer terug.

Wanneer deze ionen reageren met de ionen die in het water aanwezig zijn, worden de oplossingen Anolyte en Catholyte geproduceerd door deze chemische reaktie.
De totale lading, ook wel ORP genoemd (Oxidatie Reductie Potentiaal) van de Catholyte is echter negatief omdat deze een overschot aan electroden heeft. 
De totale lading van de Anolyte daarentegen is positief.
Dit betekent dat de geproduceerde Anolyte een tekort heeft van electroden.
Deze positieve lading maakt de Anolyte erg effectief als desinfectant.   

Meer info?

Vraag een demo aan en wij komen onze units en het gebruik met al zijn voordelen graag even uitleggen.

Wat is nu juist

Anolythe en catholyte?

Elektrolyse

van water

Elektrolyse is een chemische reactie waarbij onder invloed van een elektrische stroom samengestelde stoffen worden ontleed tot enkelvoudige stoffen en/of andere samengestelde stoffen. Bij de elektrolyse van water wordt, wegens het slechte geleidingsvermogen van zuiver water, een lage concentratie van natrium- of kaliumchloride gedoseerd. In de vloeistof worden twee elketroden gedompeld: de kathode en de anode. Tussen deze elektroden wordt een elektrische spanning aangebracht. Hierdoor zullen positief geladen deeltjes (kationen) naar de kathode bewegen en negatief geladen deeltjes (anionen) naar de anode. De oplossing aan de anode heeft een sterk desinfecterende en steriliserende werking. De oplossing aan de kathode is een antioxiderende en basische oplossing, meestal toegepast als schoonmaakmiddel.

ECA (Elektro Chemical Activated) water bevat bestanddelen van zowel anode als kathode en is een sterk oxiderende oplossing. ECA water wordt veelal gebruikt als een waterbehandeling en is in feite een potente mix van reeds bestaande technologieën zoals waterstofperoxide, ozon en chloor. Mede dankzij de hoge pH van het geproduceerde ECA water zijn de actieve bestanddelen in een stabiele vorm aanwezig. Dit geeft het product een lange bewaartijd. Voor het behandelen van water kan veelal worden volstaan met een dosering van 2-3 ml per liter water. De toename van de EC van het irrigatiewater, als gevolg van ECA water dosering, is in tegenstelling tot andere vergelijkbare systemen te verwaarlozen. Bovendien is het zout wat gebruikt wordt om het ECA water te produceren een meststof. (kaliumchloride). Ook wordt door de lage dosering de pH van het te behandelen water niet beïnvloed.
Bron: Waterportaal